Služby

Obchodní právo

Obchodní korporace

Zakládáme, měníme a likvidujeme obchodní korporace ( a.s., s.r.o., v.o.s., k.s.). Na základě plné moci zajišťujeme i kompletní založení společnosti na klíč. Pomáháme vám také zajistit všechny právní náležitosti pro váš podnikatelský záměr. To zpravidla zahrnuje i přípravu vzorových smluv nebo všeobecných obchodních podmínek. Díky nám začnete podnikat s jistotou, že po právní stránce máte vše bezchybně připraveno.

Akvizice

Zvažujete vstoupit do existující společnosti, anebo ji převzít? Zpracujeme pro vás komplexní právní audit due diligence. Připravíme také samotný text dohody společníků či akcionářů.

Přeměny obchodních společností a družstev

Připravujeme veškeré podklady pro přeměny společností i družstev. Dohlížíme na průběh fúze či rozdělení obchodních společností. Postaráme se také o převod jmění na společníka, změnu právní formy anebo přemístění sídla firmy za hranice České republiky.

Obchodní podmínky

Dle vašich požadavků připravujeme úplné znění obchodních podmínek, aby byly v souladu s platnými právními předpisy a zároveň chránily vaše zájmy.

Vymáhání pohledávek

Zajišťujeme efektivní a co nejrychlejší vymožení pohledávky soudní cestou.

Nekalá soutěž

Staráme se o účinnou ochranu vás i vaší společnosti před praktikami nekalé soutěže.


Občanské právo

Nemovitosti a nájemní vztahy

Připravujeme a revidujeme nájemní smlouvy k bytům, nebytovým prostorům i pozemkům. Pomáháme vám převést koupenou či darovanou nemovitost a zajišťujeme další formality, jako například znalecký posudek, daňové přiznání, úschovu listin či kupní ceny. Poskytujeme i navazující právní servis při zřizování věcných břemen, pozemkových služebností, zástavních práv či práva stavby.

Smlouvy

Připravujeme pro vás všechny druhy smluv a dalších dokumentů dle občanského zákoníku. Může jít například o smlouvu o dílo, smlouvu o zápůjčce, licenční či příkazní smlouvu.

Spolky

Stejně jak u obchodních korporací, i u spolků vám nabízíme komplexní služby od jejich založení, přes transformaci, až po likvidaci.

Dědictví

Zajišťujeme kompletní právní poradenství v oblasti dědického práva. Připravujeme závěti, odkazy i dědické smlouvy. Zastupujeme vás také v dědických řízeních.


Trestní právo

Obhajoba

Stojíme za vámi při trestním řízení. Vaši obhajobu převezmeme v jakémkoliv stádiu a pustíme se do přípravy a návrhu ideální strategie obhajoby. Vždy se snažíme, aby mělo trestní stíhání co nejmenší negativní dopady na váš život.

Trestní oznámení

Pro oběti trestných činů připravujeme kvalifikované trestní oznámení a dohlížíme, aby se jím řádně zabýval orgán činný v trestním řízení.


Práva duševního vlastnictví

V oblasti průmyslových práv vás zastupujeme už více než 15 let. Vaše nápady chráníme, jako by byly naše vlastní. Zastupujeme vás při přihlašování ochranných známek, průmyslových vzorů, užitných vzorů a patentů v Česku i v zahraničí. Všechny podstatné informace k právům duševního vlastnictví najdete na www.patentyapravo.cz.