O nás

Mgr. Marek Hylena

Advokát, evidenční číslo ČAK 08720

Poskytuji právní poradenství v oblasti obchodního, občanského a trestního práva. Pomohu vám založit firmu, pomohu s akvizicí, likvidací nebo s vymáháním pohledávek. Hájím vaše zájmy ve sporných řízeních a zajišťuji smluvní agendu. Poradím vám také, jak na ochranu práv duševního vlastnictví a zpracuji pro vás autorské smlouvy, smlouvy o dílo či licenční a koexistenční smlouvy.


PhDr. Ladislav Sudík

Administrátor projektů, rešeršní specialista

Provádím rešerše v českých a zahraničních databázích. Připravuji podklady k podání přihlášek vašich ochranných známek, průmyslových i užitných vzorů. Připravuji podklady k zápisům změn či převodů vlastnických práv a komunikuji s příslušnými národními i zahraničními úřady. Sleduji za vás veškeré lhůty, spravuji vaše známková portfolia a připravuji podklady k obnově platnosti průmyslových práv.